Gizlilik Politikası anlaşması

Şirketimizle ilgilendiğiniz için Tesekkür ederiz. Veri koruması, DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk yönetimi için önemlidir. DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve Talk web sitesinin kullanımı, herhangi bir kişisel veri sağlamadan genellikle mümkündür. Bir veri sahibi web sitemiz aracılığıyla şirketimizin özel hizmetlerini kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa ve bu işlem için yasal bir temel yoksa, genellikle veri sahibinin onayını alınir.

Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası, her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne ve DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk için geçerli ülkeye özgü veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilir. . Bu veri koruma beyanı ile şirketimiz topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında halkı bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri bu veri koruma beyanı ile hakları hakkında bilgilendirilmektedir.

TR Talk Denetleyici olarak DLS Duisburger Logistik Service GmbH’daki konuşma, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel veriler için mümkün olan en eksiksiz korumayı sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem aldı. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımlarında genellikle güvenlik açıkları olabilir, böylece mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel verileri bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte serbesttir.

1. Tanımlar
DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk’in veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) düzenlenirken Avrupa rehberi ve düzenleme veren tarafından kullanılan terminolojiye dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, hem halk hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için önceden kullanılan terimleri açıklamak istiyoruz.

Veri koruma beyanında aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:
a)
Kişisel veriler Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişi ile ilgili tüm bilgilerdir (bundan böyle “veri konusu” olarak anılacaktır). Tanımlanabilir bir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad, bir kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya bir veya daha fazla özel özellik gibi bir tanımlayıcı atayarak, fiziksel, fizyolojik, bu gerçek kişinin genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği tanımlanabilir.
b) Veri konusu Veri konusu, kişisel verileri denetleyici tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişidir.
c) İşleme İşleme, toplama, kayıt, organizasyon, organizasyon, depolama, adaptasyon veya modifikasyon, okuma, sorgulama, kullanım, iletim, dağıtım veya başka herhangi bir hüküm, açıklama veya bağlama, kısıtlama, silme veya imha yoluyla açıklama.
d) İşlemenin kısıtlanması İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlemlerini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.
e) Profil Oluşturma Profil oluşturma, bu kişisel verilerin, özellikle iş performansı, ekonomik durum, Bu gerçek kişinin sağlığını, kişisel tercihlerini, ilgi alanlarını, güvenilirliğini, davranışını, yerini veya yerini analiz edin veya tahmin edin.
f) Takma adlandırma Takma adlandırma, kişisel verilerin, bu ek bilgilerin ayrı tutulması ve bu bilgilerin kişisel veriler tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişiye atanmaz.
g) İşlemden sorumlu kişi veya işlemden sorumlu kişi veya işlemden sorumlu kişi, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına karar veren gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya diğer kurumdur. Bu işlemin amaçları ve araçları Birlik yasası veya Üye Devletlerin kanunları tarafından belirtilirse, sorumlu kişi veya bunların isimlendirilmesi için özel kriterler Birlik yasasına veya Üye Devletlerin kanunlarına göre sağlanabilir.
h) İşlemci İşlemci, kişisel verileri sorumlu kişi adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kurumdur.
i) Alıcı Alıcı, üçüncü taraf olsun ya da olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kurumdur. Bununla birlikte, Birlik yasası veya Üye Devletlerin yasası kapsamındaki belirli bir soruşturma yetkisinin bir parçası olarak kişisel verileri alabilen yetkililer alıcı olarak kabul edilmez.
j) Üçüncü bir taraf, veri sahibi, denetleyici, işlemci ve kişisel verileri denetleyicinin veya işlemcinin doğrudan sorumluluğu altında işleme koymaya yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kurumdur.
k) Onay Onay, belirli bir vaka için veri sahibi tarafından gönüllü olarak verilecek iradenin, veri sahibinin veri konusunu işlediklerini belirttiği bir beyan veya açık bir şekilde teyit şeklinde açık bir şekilde ifade edilmesidir. kişisel veriler kabul eder.

2. Sorumlunun adı ve adresi
Genel Veri Koruma Yönetmeliği anlamında, Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler sorumludur:

TR Talk bei DLS Duisburger Logistik Service GmbH
Mausegatt 22
47228 Duisburg
Deutschland
Tel.: 02065/421425
E-Mail: yilmaz@yilmaz-group.com – info@trtalk.eu
Website: www.yilmaz-group.comwww.trtalk.dewww.trtalk.eu

 1. Çerezler
  DLS Duisburger Logistik Service GmbH’daki TR Talk web sitesinde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan ve depolanan metin dosyalarıdır.

Çok sayıda web sitesi ve sunucu çerez kullanır. Birçok çerezde çerez kimliği bulunur. Bir çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Web sitelerinin ve sunucuların, çerezin depolandığı belirli bir internet tarayıcısına atanabileceği bir karakter dizesinden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, veri sahibinin tek tek tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı benzersiz çerez kimliği kullanılarak tanınabilir ve tanımlanabilir.

DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk daki çerezleri kullanarak, bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.

Bir çerez, web sitemizdeki bilgileri ve teklifleri kullanıcının çıkarları doğrultusunda optimize etmek için kullanılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmalarını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerezleri kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini girmek zorunda değildir, çünkü bu web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından ele geçirilir. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki bir alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, müşterinin sanal alışveriş sepetine bir çerez aracılığıyla yerleştirdiği öğeleri hatırlar.

Veri sahibi, kullanılan internet tarayıcısında uygun ayarı yaparak web sitemizin çerez ayarlamasını her zaman engelleyebilir ve böylece çerez ayarlarına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları kullanılarak herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, belirli koşullar altında web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamaz.

 1. Genel veri ve bilgilerin toplanması
  DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk web sitesi, web sitesine bir veri konusu veya otomatik bir sistem tarafından her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Aşağıdakiler kaydedilebilir:
  (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri,
  (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi,
  (3) erişim sisteminin web sitemize eriştiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır),
  (4) kullanılan alt web siteleri web sitemizdeki bir erişim sistemi kontrol edilebilir,
  (5) web sitesine erişim tarihi ve saati,
  (6) bir internet protokol adresi (IP adresi),
  (7) erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı ve
  (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda riskleri önlemeye yarayan diğer benzer veri ve bilgiler.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk, ilgili kişi hakkında herhangi bir sonuç çıkarmaz. Aksine, bu bilgiler
(1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak,
(2) web sitemizin içeriğini ve reklamını optimize etmek,
(3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak ve
(4) kolluk kuvvetlerine siber saldırı durumunda kolluk kuvvetleri için gerekli bilgileri sağlamak. Anonim olarak toplanan bu veriler ve bilgiler bu nedenle bir yandan DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk tarafından ve ayrıca işlediğimiz kişisel veriler için en uygun düzeyde koruma sağlamak amacıyla şirketimizde veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak amacıyla istatistiksel olarak değerlendirilir. sağlamak. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri sahibi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

 1. Web sitemize kayıt
  Veri sahibinin, kişisel veriler sağlayarak veri denetleyicisinin web sitesine kaydolma seçeneği vardır. Hangi kişisel verilerin, kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesinden sonuçları işlemekten sorumlu kişiye iletilir. Veri sahibi tarafından girilen kişisel veriler, sadece kontrolör tarafından dahili kullanım için ve kendi amaçları için toplanır ve saklanır. Denetleyici, kişisel verileri yalnızca denetleyiciye atfedilebilen dahili kullanım için de kullanan bir veya daha fazla işlemciye, örneğin bir paket servis sağlayıcısına aktarım ayarlayabilir.

Veri sahibinin İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından atanan IP adresi, kontrol cihazının web sitesine kaydolarak, kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu veriler, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını önlemenin tek yolunun arka planda saklanır ve gerekirse bu veriler işlenen suçların araştırılmasını sağlar. Bu bağlamda, veri denetleyicisini güvence altına almak için bu verilerin depolanması gerekir. Prensip olarak, bu veriler yasal bir zorunluluk getirilmediği veya aktarılması cezai kovuşturma için kullanılmadığı sürece üçüncü taraflara aktarılmaz.

Veri sahibinin gönüllü kişisel verilerin sağlanmasıyla kaydedilmesi, veri denetleyicisine, konunun niteliği nedeniyle yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek veri sahibi içeriği veya hizmetleri sunma hizmeti sunar. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında sağlanan kişisel verileri istedikleri zaman değiştirebilir veya kontrolörün veri tabanından tamamen silebilirler.

Veri denetleyicisi, her veri sahibine, istek üzerine herhangi bir zamanda veri sahibiyle ilgili hangi kişisel verilerin depolandığı hakkında bilgi sağlayacaktır. Ayrıca, işlemden sorumlu kişi, yasal saklama gereklilikleri olmaması kaydıyla, veri sahibinin isteği veya tavsiyesi üzerine kişisel verileri düzeltir veya siler. Bu bağlamda, kontrolörün tüm personeli, ilgili kişi tarafından ilgili kişi olarak kullanılabilir.

 1. Bültenimize abone olma
  DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk web sitesinde, kullanıcılara şirketimizin bültenine abone olma fırsatı verilir. Haber bültenini sipariş ettiğinizde, işlemden sorumlu kişiye hangi kişisel verilerin iletildiği, bu amaçla kullanılan giriş maskesinden belirlenir.

DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk, şirketin teklifleri hakkında bir bülten aracılığıyla müşterilerini ve iş ortaklarını düzenli aralıklarla bilgilendirir. Şirketimizin bülteni sadece
(1) veri sahibinin geçerli bir e-posta adresi ve
(2) veri sahibinin bülteni göndermek için kaydettirmesi halinde veri sahibi tarafından alınabilir. Yasal nedenlerle, bültenin çift katılım prosedürü ile gönderilmesi için veri sahibi tarafından ilk kez girilen e-posta adresine bir onay e-postası gönderilecektir. Bu onay e-postası, ilgili kişi olarak e-posta adresinin sahibinin bültenin alınmasına izin verip vermediğini kontrol etmek için kullanılır.

Bültene kaydolurken, kayıt sırasında ilgili kişi tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından atanan IP adresini ve kayıt tarihini ve saatini de kaydediyoruz. Bu verilerin toplanması, daha sonraki bir zamanda bir veri sahibinin e-posta adresinin (olası) kötüye kullanılmasını anlayabilmek için gereklidir ve bu nedenle denetleyici için yasal koruma sağlamaya hizmet eder.

Bültene kaydolduğunuzda toplanan kişisel veriler sadece bültenimizi göndermek için kullanılacaktır. Ayrıca, haber bülteni hizmetinin işletilmesi veya bu konuda bir kayıt için gerekli olması halinde, haber bülteni teklifinde değişiklik veya teknik şartlarda değişiklik olması durumunda, haber bülteni aboneleri e-posta ile bilgilendirilebilir. Bülten hizmetinin bir parçası olarak toplanan kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılmaz. İlgili kişi, bültenimize aboneliği istediği zaman iptal edebilir. Veri sahibinin bülteni göndermemiz için bize verdiği kişisel verilerin saklanmasına ilişkin onay, her zaman iptal edilebilir. Onayı geri çekmek amacıyla, her bültende ilgili bir bağlantı vardır. Ayrıca bültenden istediğiniz zaman doğrudan kumandanın web sitesinden çıkabilir veya kumandayı başka bir şekilde bilgilendirebilirsiniz.

7. Bülten takibi
DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk bültenlerinde izleme pikselleri var. İzleme pikseli, günlük dosyası kaydını ve günlük dosyası analizini etkinleştirmek için HTML biçiminde gönderilen e-postalara katıştırılmış minyatür bir grafiktir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarısının veya başarısızlığının istatistiksel olarak değerlendirilmesini sağlar. Gömülü izleme pikseline bağlı olarak, DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk, bir veri sahibi tarafından bir e-postanın açılıp açılmadığını ve ne zaman ve hangi e-postadaki bağlantıların veri konusu tarafından çağrıldığını anlayabilir.

Haber bültenlerinde yer alan izleme pikselleri aracılığıyla toplanan bu tür kişisel veriler, haber bülteninin gönderimini optimize etmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini ilgili kişinin çıkarlarına daha iyi uyarlamak için veri denetleyicisi tarafından saklanır ve değerlendirilir. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz. Etkilenen kişiler, herhangi bir zamanda, çift katılma prosedürü kullanılarak yapılan ayrı ayrı onay beyanını iptal etme hakkına sahiptir. İptal edildikten sonra, bu kişisel veriler denetleyici tarafından silinecektir. Bülten aboneliğinizi iptal ederseniz, DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk, bildirimi otomatik olarak bir iptal olarak yorumlar.

 1. Web sitesi üzerinden iletişim seçeneği
  Yasal düzenlemeler nedeniyle, DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk web sitesi, şirketimizle hızlı elektronik iletişim kurmamızı ve bizimle doğrudan iletişim kurmanızı sağlayan bilgiler içermektedir. içerir. Bir veri öznesi, e-posta yoluyla veya bir iletişim formu aracılığıyla veri denetleyicisiyle iletişim kurarsa, veri sahibi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Veri denetleyicisine konu olan bir veri tarafından gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya temas ettirilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara aktarılmaz.

9. Web sitesindeki blogda yorum fonksiyonu
DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk, kullanıcılara, işlemden sorumlu kişinin web sitesinde bulunan bir blogda bireysel blog yayınlarına bireysel yorumlar bırakma fırsatı sunuyor. Blog, genellikle herkese açık olan ve blog yazarları veya web blogcuları olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin blog yayınlarında makale gönderebileceği veya düşüncelerini yazabileceği bir web sitesidir. Blog gönderileri genellikle üçüncü taraflar tarafından yorumlanabilir.

Bir veri sahibi, bu web sitesinde yayınlanan blogda bir yorum bırakırsa, veri sahibinin bıraktığı yorumlara ek olarak, yorumun girildiği saat ve veri sahibi tarafından seçilen kullanıcı adı (takma ad) kaydedilir ve yayınlanır. Ayrıca, veri sahibinin İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından atanan IP adresi de günlüğe kaydedilir. IP adresi güvenlik nedeniyle ve veri sahibinin üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi veya yorum yaparak yasadışı içerik yayınlaması durumunda kaydedilir. Bu nedenle, bu kişisel verilerin saklanması, işlemeden sorumlu kişinin kendi yararınadır, böylece gerekirse bir ihlal durumunda kendini kandırabilir. Toplanan kişisel veriler, bu tür bir aktarım yasalarca gerekli olmadıkça veya veri denetleyicisini savunmaya hizmet etmedikçe üçüncü taraflara aktarılmaz.

 1. Web sitesindeki blogdaki yorumlara abonelik
  DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk blogunda yapılan yorumlar prensipte üçüncü taraflarca abone olabilir. Özellikle, bir yorumcunun belirli bir blog yazısı üzerine yorum yaptıktan sonra yorumlara abone olması mümkündür.

Bir veri sahibi yorumlara abone olma seçeneğini belirlerse, denetleyici belirtilen e-posta adresinin sahibinin gerçekten onlar için olup olmadığını iki kez kontrol etmek için otomatik bir onay e-postası gönderir Seçeneği. Yorumlara abone olma seçeneği her zaman sonlandırılabilir.

 1. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi Veri denetleyicisi, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca depolama amacına ulaşmak için gereken süre boyunca veya Avrupa yönergesi ve düzenleme vericisi veya başka bir yasa koyucu tarafından veri denetleyicisinin kanunları veya yönetmeliklerinde yapılması halinde işler ve saklar. konu, sağlandı.

Depolama amacı artık geçerli değilse veya Avrupa yönergesi ve tüzük sağlayıcısı veya başka bir sorumlu yasa koyucu tarafından öngörülen bir depolama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal hükümlere göre rutin olarak engellenir veya silinir.

 1. Veri sahibinin hakları
  a) Onaylama hakkı Her veri sahibinin Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından veri denetleyicisinden kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair bir onay isteme hakkı vardır. Bir veri sahibi bu onay hakkını kullanmak isterse, istedikleri zaman denetleyicinin bir çalışanıyla iletişim kurabilir.
  b) Bilgi edinme hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herkes, Avrupa kılavuzu ve düzenleme veren tarafından, kendisi hakkında saklanan kişisel veriler ve bu bilgilerin bir kopyası hakkında herhangi bir zamanda işlemden sorumlu kişiden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir. Buna ek olarak, Avrupa yönergesi ve düzenleme yapan kişi veri konusu hakkında aşağıdaki bilgiler hakkında bilgi vermiştir:

işleme amaçları
işlenen kişisel veri kategorilerikişisel verilerin açıklandığı veya açıklanacağı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri bunlarla ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya sorumlu kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işleme itiraz hakkı denetim makamına şikayette bulunma hakkı kişisel veriler veri sahibinden alınmazsa: verinin kökeni hakkında mevcut tüm bilgilerMadde 22 Paragraf 1 ve 4 GDPR uyarınca profilleme dahil otomatik karar vermenin varlığı ve – en azından bu durumlarda – ilgili mantık ve bu işlemin veri sahibi için kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler Kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığı hakkında bilgi edinme hakkı. Bu durumda, veri sahibinin, aktarımla bağlantılı olarak uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkı da vardır. Bir veri sahibi bu bilgi hakkını kullanmak isterse, istediği zaman denetleyicinin bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

c) Düzeltme hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından kendileriyle ilgili hatalı kişisel verilerin derhal düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri sahibinin, işleme amaçlarını dikkate alarak, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkı da vardır – ayrıca ek bir beyan yoluyla. Bir veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, istediği zaman denetleyicinin bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

d) Silme hakkı (unutulma hakkı) Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, aşağıdakilerden biri olması halinde, sorumlu kişinin kişisel bilgilerini derhal silmesini talep etme hakkına sahiptir. Sebepler geçerlidir ve işlem gerekli değilse:Kişisel veriler bu tür amaçlar için toplanmıştır veya artık gerekli olmadığı başka bir şekilde işlenmiştir.     Veri sahibi, işlemin 6 (1) (a) GDPR veya 9 (2) (a) GDPR’ye göre işleminin dayandığı rızasını geri çeker ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
Veri sahibi, Madde 21 (1) GDPR’ye uygun olarak işleme itiraz eder ve işleme için geçersiz bir meşru gerekçe yoktur veya veri sahibi, Madde 21 (2) GDPR’ye uygun olarak işleme itiraz eder Biri işleniyor.    Kişisel veriler yasadışı olarak işlendi.    Kişisel verilerin silinmesi, Birlik yasası veya denetçinin tabi olduğu üye ülkelerin yasası uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.Kişisel veriler, Madde 8 Para 1 GDPR’ye göre sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır Yukarıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi kişisel verileri silerse, DLS Duisburger Lojistik Hizmetindeki ve TR Talk, kontrolörün bir çalışanıyla istediğiniz zaman irtibat kurabilirsiniz. DLS Duisburger Logistik Service GmbH’daki TR Talk çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini ayarlayacaktır. Kişisel veriler DLS Duisburger Logistik Service GmbH’de TR Talk tarafından halka duyurulmuşsa ve firmamız kişisel verileri silmek için Madde 17 Para 1 GDPR uyarınca sorumlu kişi olarak sorumluysa, DLS Duisburger Logistik Service GmbH şirketinde TR Talk yayınlanmış kişisel verileri işleyen diğer veri denetleyicilerini, veri sahibinin bu diğer veri denetleyicilerinden tüm bağlantıları sildiğini bildirmek için, mevcut teknoloji ve uygulama maliyetleri göz önünde bulundurularak, teknik olanlar da dahil olmak üzere uygun önlemler işleme gerekmediği sürece bu kişisel verilere veya bu kişisel verilerin kopyalarına ya da kopyalarına DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk çalışanı, gerekli durumlarda bireysel düzenlemeleri yapacaktır.e) İşlemenin kısıtlanması hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından aşağıdaki koşullardan biri gerçekleştiğinde denetleyicinin işlemeyi kısıtlamasını talep etme hakkına sahiptir:     Veri sahibi, kişisel verilerin doğruluğunu, sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesini sağlayan bir süre boyunca tartışır.    İşlem yasalara aykırıdır, veri sahibi kişisel verileri silmeyi reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını ister.    Denetleyicinin artık işleme amacıyla kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri sahibinin yasal talepleri iddia etmesi, kullanması veya savunması gerekir.    Veri sahibinin, Madde 21 para 1 GDPR ve sorumlu kişinin meşru nedenlerinin veri sahibininkinden daha ağır olup olmadığı henüz açık değildir.Yukarıdaki koşullardan birinin karşılanması ve veri sahibinin kişisel verilerin kısıtlamasına sahip olması şartıyla TR Talk, DLS Duisburger Logistik Service GmbH’ye kaydedildiyse, kontrolörün bir çalışanıyla istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. DLS Duisburger Logistik Service GmbH’daki TR Talk çalışanı, işlemin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.f) Veri taşınabilirliği hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herkes, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından kendileriyle ilgili kişisel verileri veri sahibinin kendilerine yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir biçimde alma hakkına sahiptir. . Ayrıca, işlemin Madde 6 Paragraf 1 GDPR Mektubu veya Madde 9 Para uyarınca rızaya dayanması kaydıyla, kişisel verilerin sağlandığı denetleyiciden engel olmadan başka bir denetleyiciye başka bir denetleyiciye aktarma hakkına da sahipsiniz. 2 GDPR veya 6 ncı paragraf 1 GDPR uyarınca bir sözleşmede GDPR ve kamu yararına olan bir görevin yerine getirilmesi için işlem gerekli değilse, işlem otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir. sorumlu kişiye devredilen resmi makamın kullanımına. Ayrıca, Madde 20 Para 1 GDPR’ye göre veri taşınabilirliği haklarını kullanırken, veri sahibinin, kişisel verilerin teknik açıdan mümkün olduğu ve öyleyse, doğrudan bir kişiden diğerine aktarılma hakkı vardır. bu diğer insanların haklarını ve özgürlüklerini etkilemez. Veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için, veri sahibi istediği zaman DLS Duisburger Logistik Service GmbH’den bir TR Talk çalışanıyla iletişim kurabilir.g) İtiraz hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, kendilerine ilişkin kişisel verilerin işlenmesine karşı her zaman, kendi durumlarından kaynaklanan nedenlerle, Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından, 6. Paragraf 1 e veya f harfleri DS-GVO nesneye gerçekleşir. Bu, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz durumunda, DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini aşan işlemler için veya işleme amaçları için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremedikçe kişisel verileri artık işlemeyecektir. yasal taleplerin iddia edilmesi, uygulanması veya savunulması. TR Talk, DLS Duisburger Logistik Service GmbH’da kişisel postaları doğrudan postalamak için işlerse, veri sahibinin herhangi bir zamanda bu tür reklamlar için kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı vardır. Bu, doğrudan reklamcılığa bağlı olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibi doğrudan pazarlama amaçları için DLS Duisburger Logistik Service GmbH’de TR Talk’a itiraz ederse, DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve TR Talk artık bu amaçlar için kişisel verileri işlemeyecektir. Buna ek olarak, ilgili kişi, özel durumlarından kaynaklanan nedenlerle, kendileriyle ilgili kişisel verilerin DLS Duisburger Logistik Service GmbH’de bilimsel veya tarihi araştırma amacıyla veya Sanat uyarınca istatistiksel amaçlar için kullanılan kişisel verilerin işlenmesine karşı hakkı vardır. 89 (1) GDPR, kamu yararına bir görevi yerine getirmek için böyle bir işlem gerekmedikçe itiraz etmek. İtiraz hakkını kullanmak için, veri sahibi DLS Duisburger Logistik Service GmbH ve herhangi bir TR Talk çalışanıyla veya doğrudan başka bir çalışanla iletişim kurabilir. Veri sahibi ayrıca, teknik spesifikasyonları kullanan otomatik prosedürler kullanarak, 2002/58 / EC sayılı Yönerge ne olursa olsun, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile ilgili olarak itiraz etme hakkını kullanmakta serbesttir.h) Profil oluşturma dahil olmak üzere bireysel durumlarda otomatik kararlar Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herkes, Avrupa yönergesi ve düzenleyici otorite tarafından, yasal olarak etkisi olan yalnızca otomatik işlemeye (profil oluşturma dahil) dayalı bir karara tabi tutulmama hakkına sahiptir. veya benzer şekilde, veri sahibi ile kontrolör arasında bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için gerekli olmadığı veya (2) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet yasaları nedeniyle gerekli olmadığı sürece, önemli ölçüde etkiler. , izin verilebilir ve bu yasal hükümler, veri sahibinin hak ve özgürlüklerinin yanı sıra meşru menfaatlerini korumak için uygun tedbirleri içerir veya (3) veri sahibinin açık onayı ile gerçekleşir. Karar (1) veri sahibi ile sorumlu kişi arasında bir sözleşme yapılması veya yerine getirilmesi için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızası ile verilirse, DLS Duisburger Logistik Service GmbH’daki TR Talk aşağıdakileri yapmak için uygun önlemleri alır:
En azından sorumlu kişi adına bir kişinin müdahalesini alma, kendi konumlarını belirleme ve karara itiraz etme gibi veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak. Veri sahibi otomatik kararlarla ilgili haklar iddia etmek istiyorsa, istedikleri zaman denetleyicinin bir çalışanıyla iletişim kurabilir.i) Veri koruma yasası uyarınca rızayı geri çekme hakkı Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, kişisel verilerin işlenmesine rıza gösterme hakkını istediği zaman Avrupa yönergesi ve düzenleme veren tarafından verilen haklara sahiptir. Veri sahibi rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, istedikleri zaman denetleyicinin bir çalışanıyla irtibata geçebilir.

13. Uygulamalar ve başvuru sürecinde veri koruması
Kontrolör, başvuru sürecini yürütmek amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşleme ayrıca elektronik olarak da yapılabilir. Bu durum, özellikle, bir başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini, örneğin e-posta veya web sitesindeki bir web formu aracılığıyla elektronik yollarla işlemden sorumlu kişiye göndermesi durumunda geçerlidir. Kontrolör bir başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yaparsa, iletilen veriler yasal ilişkilere uygun olarak iş ilişkisini işlemek amacıyla saklanacaktır. Veri kontrolörü başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi yapmazsa, veri kontrolörünün silinmeyle çelişen başka bir meşru menfaati yoksa, başvuru belgeleri ret kararının açıklanmasından iki ay sonra otomatik olarak silinecektir. Bu anlamda diğer meşru menfaat, örneğin, Genel Eşit Muamele Kanunu (AGG) kapsamındaki bir prosedürde kanıt sağlama yükümlülüğüdür.

14. İşlemenin yasal dayanağı
6.Madde yaktım. bir GDPR, belirli bir işleme amacıyla onay aldığımız işleme operasyonları için şirketimize yasal dayanak olarak hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi için gerekliyse, örneğin, malların teslimi veya başka herhangi bir hizmet veya değerlendirmenin sağlanması için gerekli olan işleme işlemlerinde olduğu gibi, işlem 6.Madde yaktım. b GDPR. Aynısı, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorularınız olduğunda, sözleşme öncesi önlemler almak için gerekli olan bu tür işlem operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işleme, Madde 6, I. c GDPR. Nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve adının, yaşının, sağlık sigortası verilerinin veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi durumunda böyle bir durum söz konusudur. Daha sonra işlem, aydınladığım 6. Maddeye dayanacaktır. d GDPR. Sonuçta, işleme operasyonları 6. Maddeye dayanabilir. f GDPR esas alınmıştır. Yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamadığı işlem işlemleri, veri sahibinin çıkarlarının, temel haklarının ve özgürlüklerinin bunlardan daha ağır basmaması durumunda şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için işlem yapılması gerektiğinde bu yasal dayanağa dayanır. Bu tür işlemlere özellikle izin verilmektedir, çünkü bunlar Avrupa yasa koyucuları tarafından özellikle belirtilmiştir. Bu bağlamda, eğer veri sahibinin sorumlu kişinin müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin kabul edilebileceği görüşünde bulunmuştur (Resital 47 cümle 2 GDPR).

15. Denetleyicinin veya üçüncü bir tarafın izlediği işlemdeki meşru menfaatler
Kişisel verilerin işlendiğim 6. Maddeye dayanıyor mu? f GDPR, işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın yararına gerçekleştirme konusundaki meşru menfaatimizdir.

16. Kişisel verilerin saklanma süresi
Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter ilgili yasal saklama süresidir. Süre sona erdikten sonra, bir sözleşmeyi yerine getirmesi veya başlatması gerekmediği sürece ilgili veriler rutin olarak silinecektir.

17. Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşmeye bağlı hükümler; Sözleşmenin imzalanması için gereklilik; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; temin etmemenin olası sonuçları
Kişisel verilerin sağlanmasının yasalar tarafından kısmen gerekli olduğunu (ör. Vergi düzenlemeleri) veya sözleşmeye bağlı düzenlemelerden (örneğin sözleşme tarafı hakkında bilgi) kaynaklanabileceğini size bildireceğiz. Bazen bir veri sahibinin bize daha sonra işlemek zorunda olduğumuz kişisel verileri sağladığı bir sözleşmenin yapılması gerekebilir. Örneğin, veri sahibimiz, şirketimiz onlarla bir sözleşme yaparsa, bize kişisel veriler sunmakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanamaması, sözleşmenin ilgili kişi ile yapılmamasına neden olacaktır. Veri sahibinin kişisel veriler sağlamasından önce, veri sahibinin çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmesi gerekir. Çalışanlarımız, ilgili kişinin kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme ile gerekli olup olmadığı veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığı, kişisel verileri sağlama yükümlülüğü olup olmadığı ve kişisel verilerin verilmemesinin sonuçları olup olmadığını duruma göre açıklar.

18. Otomatik karar vermenin varlığı
Sorumlu bir şirket olarak otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.

Sayfa ve TR Talk Uygulama Servisimiz Almanya Hukuk ve Gizlilik Politikasina göre hazirlanmistir (Tercüme icin Google Translate kullanilmistir)